Kalkulator BMI

Czym jest BMI?

BMI (Body Mass Index) inaczej Wskaźnik Masy Ciała – to matematyczny wzór, biorący pod uwagę wzrost i masę ciała. Obliczając BMI możemy określić ilość tkanki tłuszczowej w organizmie. Liczne badania epidemiologiczne wykazały, że BMI dobrze koreluje z masą tej tkanki oraz umożliwia ocenę zagrożenia śmiertelnością i chorobowością.

Wzór na BMI: BMI = masa ciała [w kilogramach] / wzrost do kwadratu [w metrach]

Twoje BMI to:

Powered by BMI Calculator

BMI Ryzyko chorób towarzyszących otyłości
Niedowaga < 18,5 Niskie (ale zwiększone ryzyko innych problemów zdrowotnych).
Norma 18,5 – 24,9 Średnie.
Nadwaga 25,0 – 29,9 Podwyższone.
I° otyłości 30,0 – 34,9 Umiarkowanie podwyższone.
II° otyłości 35,0 – 39,9 Wysokie.
III° otyłości > lub = 40,0 Bardzo wysokie.

BMI nie jest wiarygodnym wskaźnikiem zagrożenia chorobami dla kobiet ciężarnych sportowców oraz osób o rozbudowanej tkance mięśniowej, rosnących dzieci i osób w starszym wieku, u których trudno dokonać dokładnych pomiarów wzrostu.